Privatlivspolitik

21. Juli 2020.

Generelt

1.1

Odeno’s Privatlivspolitik er gældende for alle personoplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender Odeno’s tjeneste, eller når du besøger Odeno.dk.

1.2

Odeno.dk kan indeholde links til eksterne hjemmesider og partnerer. Odeno er ikke ansvarlig for håndtering af personoplysninger på eksterne sider og Odeno’s partneres side, og opfordrer dig til ikke at give personoplysninger inden du har sikret dig på hvilke vilkår dette sker.

Dataansvarlig

2.1

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

 • Odeno A/S
 • Bredgade 65, 2 tv.
 • 1260 København K
 • CVR: 41201142

(Herefter refereret til som “Odeno”, “vi” og “vores”). Du kan også kontakte Odeno’s
databeskyttelsesrådgiver på gdpr@Odeno.dk.

2.2

Når Odeno behandler personlige oplysninger, overholdes EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesretlige regler.

2.3

Ønsker du indsigt i hvilke personoplysninger Odeno behandler om dig og din virksomhed, eller mener du, at der er registreret forkerte personoplysninger – eller har du andre indsigelser, kan du altid rette henvendelse til Odeno.

Personoplysninger der indsamles

3.1

Odeno bruger og opbevarer personoplysninger,

 • Der hentes hos kreditoplysningsbureauer via. CVR-nummer eller CPR-nummer via Odeno’s partner Risika med henblik på at se om er betalingsanmærkninger registreret i virksomhedsnavnet.
 • Der modtages i forbindelse med ansøgningen om nye tilbud på erhvervstelefoni på Odeno’s hjemmeside, eller via vores samarbejdspartnere som i øjeblikket omfatter.
 • Databaser og opslagsværk såsom CVR-registeret, adresseopslag og dækningsdata via energistyrelsen, med henblik på at validere og holde information opdateret.
 • Når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev.
 • Forbrugsdata hos hvert enkelt medarbejder, numre adresser og hvor der ringes til via telefoner og faktura.

3.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgningsprocessen omfatter:

a) Almindelige personoplysninger: navne, adresse, kredit forpligtelser, gæld på ansøgningstidspunktet, betalingsanmærkninger, e-mail og telefonnumre. Denne liste vejledende, da antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig i takt med at behovsafdæknings processen opdateres eller justeres.

b) Følsomme personoplysninger: forbrugsdata i alle henseender og underskrevet kontrakt, samt bindingsdata.

3.3

Odeno registrerer og opbevarer også:

 • Kommunikation mellem dig og Odeno, i form af telefonopkald, e-mailkorrespondance, chat samt anden korrespondance der registreres i forbindelse med din brug af vores tjeneste.
 • Information om hvordan og hvorhenne og hvornår du bruger vores tjenester.
 • Fakturaer både de uploadede og de betalte som lagres i Odeno’s database og kan ses i Odeno’s dashboard.

3.4

Personoplysninger skal forstås som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

Formålet med at Odeno indsamler og behandler dine
personoplysninger

4.1

Odeno indsamler virksomhedens personoplysninger med det formål at formidle teleydelser og samt administrer virksomhedens brug af de produkter og tjenesteydelser, som Odeno tilbyder. Heri Dashboard, fakturaservice og markedsovervågning.

4.2

Virksomhedens personoplysninger vil også blive brugt til løbende at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig et bedre og billigere telefoni produkt og tjeneste samt optimering af nuværende løsning, markedsføring af relevante produkter eller tjenesteydelser i tilfælde af du har givet behørigt samtykke, samt statistik over forbruget for virksomheden, hvor i ringer hen, hvem der falder uden for normalbehovet og en analyse af hele virksomhedens forbrug.

4.3

I forhold til vores administration og leverance af Odeno’s tjenester, så gemmer vi e-mail-kommunikation og chat. Hvis du taler med Odeno i telefonen, så bliver telefonopkaldet optaget, med det formål at forbedre brugeroplevelsen og kvaliteten af vores tjenester, samt hvis der skulle opstå uenighed, så kan begge parter få adgang til at se hvad der er blevet aftalt og talt om.

4.4

Odeno indsamler også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger Odeno.dk, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på Odeno.dk du besøger, samt hvilken dataenhed du bruger for at tilgå Odeno.dk.

Indsamling og behandling af hvordan og hvornår du bruger Odeno.dk sker med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, Odeno stiller til rådighed.

4.5

Odeno vil i nogle tilfælde samle personoplysninger om dig og virksomheden fra andre kilder end hvad du selv har uploadet og indskrevet, og disse kilder kan inkludere:

 • Online kilder som, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige, Offentlige myndigheder, såsom energistyrelsen og CVR-registeret.
 • Kreditoplysningsbureauer, Risika som giver dig og Odeno en kreditvurdering set i forhold til jeres kreditforhold til at indgå nye aftaler med Odeno’s partnere.
 • Penneo i forhold til at underskrive jeres nye aftale, så vi sikre jer at der ikke sker fejl i den proces derfor underskrives aftalen og kontrakten med nem-id, så der ikke sker fejl.

Formålet med at indhente disse personoplysninger er at validere, den information der gives af dig i tilbudsformularen, samt sikre at de registrerede personoplysninger om dig er rigtigt anført og at det er den rigtige person som underskriver og indhenter den nye aftale.

Du kan læse Odeno’s salgs- og leveringsbetingelser her.

Samtykke for behandling af personoplysninger

5.1

Når du laver en tilbudsformular på Odeno.dk, beder vi dig om at afgive dit udtrykkelige samtykke
til at Odeno må indsamle og behandle de i ansøgningen afgivne oplysninger, samt indhente og behandle oplysninger om dig fra relevante andre kilder, såsom Risika, CVR-registeret, energistyrelsen.

5.2

Du giver også samtykke til at Odeno kan videregive dine personoplysninger til Odeno’s
samarbejdspartnere, i tilfælde af din tilbudsformular opfylder de kriterier der er fastsat af Odeno’s
partnere. Odeno videregiver alle indskrevne informationer, så du får en så gnidningsfri overgang til den valgte samarbejdspartner som er muligt.

5.3

Odeno videregiver dine personlige oplysninger i det du godkender og acceptere forholdende i mellem dig og den valgte udbyder, det drejer sig om telefonnumre, navne og dataforbrug hentet fra enten indskrevne data eller data fundet i den eller de fakturaer som er uploadet til Odeno.dk.

5.4

I tilfælde af at Odeno’s samarbejdspartnere behandler din persondata på baggrund af en instruks fra Odeno, og derfor optræder som databehandlere, så vil sådan behandling være reguleret på baggrund af en databehandleraftale mellem Odeno og den respektive virksomhed.

5.5

Alle personoplysninger, som Odeno modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler.

5.6

Odeno opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne yde de tjenester som Odeno tilbyder. Det sker på de vilkår som du har accepteret i henhold til denne Privatlivspolitik samt Betingelserne, eller så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger

Odeno behandler personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af de tjenester Odeno tilbyder i henhold til de Betingelser der er accepteret;
 • Overholdelsen af de forpligtelser i henhold til lov og/eller myndighedsbeslutning;
 • Behandling af personoplysninger til brug for retstvister i op til 10 år i henhold til gældende regler om forældelse i henhold til lov om forældelse af fordringer;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretager opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 36 måneder fra den sidste registrering er foretaget tilbudsindhentelse.
 • Behandling af personoplysninger med formål for at kunne føre bevis på hvilket grundlag, Odeno har foretaget vurdering af kreditværdighed i henhold til § 7C i lov kreditaftaler, i op til 18 måneder efter ansøgningstidspunktet;
 • Behandling i 5 år i henhold til bogføringslovens regler;
 • Behandling af personoplysninger til brug for markedsføring i tilfælde af du har givet samtykke til at modtage markedsføring eller nyhedsbrev;
 • Behandling af personoplysninger baseret på Odeno’s legitime interesser.
  Odeno foretager behandling af dine personoplysninger i henhold til det retsgrundlag som beskrives som legitime interesser. Legitime interesser omfatter nedenfor nævnte punkter, som løbende tages til afvejning mellem Odeno’s formål med at behandle dem, og vores brugeres ret.
 • Løbende at forbedre Odeno’s produkter, og give danske virksomheder de relevante tjenester og tilbud der relaterer sig til teleydelser, og dertil liggende tjenester.
 • Identificere og begrænse misbrug og svig.
 • Udarbejde statistiske modeller og forudsigelses-mekanismer, der kan hjælpe til at forbedre brugeroplevelsen eller hastigheden Odeno.dk
 • Sikre integriteten og sikkerheden af vores netværks- og informationssystem, og vores evne til at modstå kompromittering, ulovlig indtrængning, eller uhensigtsmæssig udnyttelse af Odeno.dk eller
  vores tjenester.

De legitime interesser der er beskrevet ovenfor er gældende så længe du benytter Odeno.dk, vores tjenester eller så længe der er et kundeforhold mellem din virksomhed og Odeno, og i en begrænset tid derefter.

7.1

Odeno deler kun dine personoplysninger i det omfang det;

 • Kræves i henhold til gældende lov eller myndighedsafgørelse,
 • Er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i forhold til de tjenester Odeno tilbyder dig og din virksomhed.

I tilfælde af Odeno videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS.

I tilfælde af Odeno videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS og modtagere uden for EU/EØS området.

For modtagere i tredjelande, uden for EU/EØS, så videregiver og deler Odeno kun data i tilfælde af der kan sikres et nødvendigt niveau af beskyttelse, f.eks. ved:

 • EU-kommissionen eller andre relevante myndigheder, har besluttet at niveauet af beskyttelse for personoplysninger er på et passende niveau,
 • At modtageren af personoplysninger har taget andre passende forholdsregler i brug, såsom brugen af EU-Kommissionen standardklausuler, overholdelse af reglerne omkring EU/US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler, anden databeskyttelsesretlig regulering der giver adgang til at dele personoplysninger, eller baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Afgørelser og profilering

8.1

Odeno, og de teleselskaber som Odeno samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske afgørelser samt profilering i forbindelse med din brug af Odeno’s tjenester. Formålet er at sikre højest mulige konsistens i forhold til den tjeneste Odeno udbyder og den hurtigste behandling, med færrest mulige fejl.

8.2

Odeno, og de teleselskaber som Odeno samarbejder med, kan som følge heraf ikke inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af telefonitilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad Odeno og de teleselskaber som Odeno samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

Videregivelse

9.1

De personoplysninger Odeno videregiver sammen med anden data, som teleselskaberne indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det kontraktforhold, der oprettes, og at teleselskabets behandling af denne data sker i henhold til deres betingelser. Derfor opfordrer Odeno dig til at nærlæse alle aftalevilkår. Odeno er ikke part i forhold til din aftale med teleselskabet, og er derfor ikke ansvarlige for teleselskabets behandling af dine data.

9.2

Du accepterer at det teleselskab du indgår telefoniaftale med kan give Odeno oplysning om at der er indgået en endelig kontraktuelaftale, med det formål Odeno kan registrere at Odeno’s tjeneste er udført og at sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

10.1

Som kunde hos Odeno har du i henhold til EU&EØS Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler, følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • Få adgang til dine personoplysninger.
 • Få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, alment udbredt og maskinlæseligt format, så du kan udøve din ret til dataportabilitet.
 • Anmode om, at dine personoplysninger kontrolleres.
 • Anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, hvis du mener, at disse oplysninger behandles ulovligt, eller hvis dine personoplysninger er ukorrekte.
 • Modsætte dig brugen af ​​dine personoplysninger til direkte markedsføring og anden brug baseret på markedsførings interesser.
 • Tilbagekalde dit samtykke til behandling af ​​dine personoplysninger, i tilfælde af samtykket blev indhentet for en bestemt type brug.
 • At blive glemt. Ifølge GDPR er enhver person berettiget til at blive glemt og eller slettet fra Odeno’s database og andre lager midler.

10.2

Du kan altid kontakte Odeno’s databeskyttelses ansvarlige på gdpr@Odeno.dk, hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

Tilbagekaldelse af dit samtykke af behandling

11.1

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til Odeno’s databeskyttelses ansvarlige på gdpr@Odeno.dk. Konsekvensen ved at du tilbagekalder dit samtykke er, at Odeno ikke vil kunne fortsætte med at kunne tilbyde dig de aftalte tjenester som Odeno stiller til rådighed for din virksomhed.

11.2

Odeno i henhold til punkt 6 ovenfor, samt andre ufravigelige regler Odeno er underlagt, være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af Odeno.dk eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori personoplysningerne skal indgå, selv efter dit samtykke er tilbagekaldt.

Dataportabilitet

12.1

Du har ret til at modtage de af dig afgivne person informationer om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så du lettest muligt kan få et overblik over hvad vi har gemt og hvordan vi har brugt din data til at forbedre vores service til dig.

Kontaktoplysninger

13.1

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, og/eller måden vi behandler dine oplysninger, som er registreret hos Odeno, eller ønsker du at klage, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelses ansvarlige, på gdpr@Odeno.dk eller telefon +45 88 444 333.

Du kan også klage hos Datatilsynet, som kontaktes på nedenstående oplysninger:

 • Datatilsynet
 • Telefon: +45 33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • Fax: +45 33 19 32 18
 • Adresse: Borgergade 28, 5., DK-1300 København K

Oplysninger om selvstændige dataansvarlige virksomheder som Odeno videregiver personlige oplysninger

14.1

Odeno videregiver, i tilfælde af din tilbudsformular opfylder de kriterier der er fastsat fra Odeno’s samarbejdspartnere, de personoplysninger der er registreret om dig fra ansøgningen på Odeno.dk, samt de data som Odeno henter om dig fra databaser, med henblik på at disse hver især som selvstændig dataansvarlige foretager behandling af dine personoplysninger.

Prøv det gratis nu!

Indhent tilbud