Vilkår og betingelser for brugen af Odeno

Udarbejdelse af vilkår og betingelser (“Herefter ”betingelser”) 20. Juli 2020

Om selskabet Odeno

Odeno A/S
Bredgade 65, 2 tv.
1260 København K
CVR: 41201142

Introduktion af vilkår og betingelser

Odeno er Danmarks største digitale platform, som nemt og overskueligt finder den helt rigtige løsning på erhvervstelefoni til danske virksomheder. Vores mål og ambition er at gøre telemarkedet gennemskueligt, så alle virksomheder får det optimale ud af deres erhvervstelefoni. Det betyder, at vores service naturligvis er gratis, så flest mulige virksomheder kan drage nytte af vores smarte platform.

Vi er ligeledes uvildige i vores arbejde, og lader det altid være op til den enkelte virksomhed at vælge den endelige løsning. Du er eksperten, og derfor vil blander vi os udenom, men vil naturligvis rådgive dig, hvis du er i tvivl om dit behov eller valget af løsning.

Odeno er således blot et bindeled mellem dig som kunde, og leverandørerne på telemarkedet. Derfor står Odeno heller ikke til ansvar for forhold mellem dig som kunde og leverandøren, herunder prisfejl, produktfejl, tastefejl, oppetid, funktionalitet, kvalitet, fejl eller øvrige forhold hverken før eller efter en løsning er valgt.

Tilbud indhentet igennem odeno er gældende i 30 dage og derfor skal et tilbud accepteres inden da ellers bortfalder aftalen.

Generelt

Når du benytter dig af vores platform, accepterer og godkender du automatisk vores betingelser og vilkår.

Disse betingelser er udstedt og senest opdateret 01/05/2020. Odeno forbeholder sig retten til at foretage ændringer af nærværende betingelser. Det er altid de senest opdaterede betingelser, som fremgår af dette site, som er gyldige.

Alle tilbud, som er vises på Odeno er aktive i 30 dage før de forfalder. Et tilbud skal således godkendes senest 30 dage efter du modtager det.

Når du som virksomheder indhenter et tilbud, enten via upload af faktura eller ved at udfylde manuelt, anmoder Odeno om at indhente tilbud hos teleselskaberne. Vi viser altid den bedste pris og produktindhold på Odeno, og tilbuddene er altid opdaterede, således at kampagnepriser m.m. vises på Odeno. Dermed får du ikke bedre priser eller indhold ved selv at kontakte teleselskaberne.

Hos Odeno har vi stort fokus på at sikre en fuld tilfredsstillelse hos vores kunder. Derfor er vi i tæt dialog med brugere af Odeno, og ringer alle vores kunder op, så vi kan imødekomme eventuelle spørgsmål og behov. Du accepterer derfor at blive ringet af én af vores konsulenter når du har brugt vores service.

Privatlivspolitikken

Hos Odeno går vi meget op i at sikre vores kunders privatliv. Derfor fremstår du altid 100% anonym overfor udbydere og leverandører, som er tilknyttet Odeno. Det betyder, at du ikke bliver ringet op af nogle telesælgere på baggrund af indhentede tilbud på Odeno. Du vil først blive kontaktet af udbyder i det øjeblik, at du godkender en løsning fra dem, så man sikrer, at oprettelse og flytning sker korrekt.

Du kan læse Odeno’s privatlivspolitik her

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til navn, varemærke eller andre immaterielle rettigheder på Odeno.dk ejes af Odeno og/eller samarbejdspartnere. Rettigheder til navnet, varemærket og alle andre immaterielle rettigheder på odeno.dk eller produceret materiale eller videreformidlet af Odeno ejes af Odeno og/eller samarbejdspartnere.

Det er ikke tilladt at benytte sig Odeno til andet end indhentning af tilbud til jeres virksomhed. Informationer som er indhentet via. Odeno må ikke videresælges eller videreformidles til tredjepart uden skriftlig godkendelse fra Odeno.

Når du afgiver skriftlig eller mundtlig feedback eller information, som omhandler Odeno eller andre tjeneste forbundet med Odeno, kan Odeno uden varsel benytte sig af dette til kommercielt brug. Brugen af disse informationer benyttes til enhver tid vederlags- og omkostnings frit af Odeno.

Virksomhedens ansvar (Kunde)

Når du benytter dig af Odeno og vores services, skal du altid sikre dig at følgende er korrekt indskrevet og/eller uploadet.

 1. Alle informationer om virksomheden er korrekte, herunder:
  a. CVR-nummer
  b. Mail
  c. Kontakt telefonnr.
  d. Underskrivers navn
 2. Du benytter dig af Odeno’s services og tjenester, så de ikke strider i uoverensstemmelse med anden lovgivning.
 3. Du må ikke dele login oplysninger eller konto oplysninger med andre, som ikke har retten til at underskrive kontrakter på vegne af virksomheden.

Du kan læse Odeno’s salgs- og leveringsbetingelser her.

Odeno fraskriver sig alt ansvar

Odeno er som er alene bindeled mellem danske erhvervskunder og danske leverandører af erhvervstelefoni. Vi er således uden ansvar for uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør, fejl eller mangler i tilbud og/eller løsninger, samt alle tænkelige konsekvenser heraf.

Samtlige tilbud som afgives gennem vores platform kontrolleres ikke. I tilfælde af, at der opstår fejl, og indholdet af tilbuddet ikke kan efterleves af leverandøren, står Odeno uden ansvar i dette henseende. Vi bestræber os på, at sikrer maksimal kvalitet af tilbud, som afgives af vores partnere, men garanterer ikke at indholdet er korrekt, og kvaliteten kan efterleves. Den beregnede besparelse er beregnet ud fra her og nu billedet af hvordan du bruger din telefoni. Benytter du din nye løsning uhensigtsmæssigt set i forhold til det indhentede tilbud, så er det en sag imellem dig og din nye leverandør og Odeno fraskriver sig alt ansvar. Da besparelsen i vil være mindre hvis du begynder at benytte løsningen anderledes. Her kan Odeno ikke stilles til ansvar, men er udelukkende en sag imellem dig og leverandøren.  

Odeno er ikke i nogen henseender erstatningspligtige både i forhold til indirekte tab og direkte tab, som følge systemnedbrud, sabotage, ødelæggelse af data i Odeno’s interne systemer, som kan skyldes følgende: Boykot, blokade, hærværk, strømsvigt, virus eller anden hacking, sabotage, naturkatastrofer, strejke, force majeur, hærværk eller en anden form for uroligheder.

Dette gælder alle generelle forhold, der er uden for Odeno’s kontrol, også selvom kun enkelte områder bliver berørt.

Nyhedsmail

Når du benytter dig af Odeno’s gratis service godkender du at modtage markedsføringsmateriale per. E-mail via. vores nyhedsbrev. Du kan på alle tidspunkter trække dit samtykke tilbage ved at skrive på info@odeno.dk eller ved at bruge afmeldingslinket i bunden af e-mailen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til disse betingelser eller til odeno, så kan du ringe på telefonnummeret +45 88 444 333 eller sende os en mail på info@odeno.dk.

Begrænsning af adgang til odeno

Odeno vil altid kunne begrænse adgangen til odenos tjenester og eller services uden forgående varsel. Odeno vil også altid kunne stoppe din tilbudsindhentelse hvis dette findes nødvendigt.

Årsagerne til dette, kan være:
 • Anmodning fra dig og din virksomhed at du ser dine data slettet
 • Ændring af servicen
 • Ophøre med at yde servicen
 • Sikkerhedsmæssige årsager
 • Tekniske årsager
 • Ulovlig aktivitet
 • Svindel med informationer
 • Myndigheders anmodning
 • Overtrædelse eller direkte brud på odenos betingelser eller andre forpligtelser.
 • RKI eller anden uegnet kreditvurdering.
Sletning af din ansøgning medfølger:
Påbud medfølger fjernelse af alle tilbud, alt inde på din oprettede bruger så som, filer, data, andre oplysninger og alt andet indhold. Det kan også medfølge en begrænset adgang eller en tidsbestemt spærring for brug af odenos services.

Lovvalg og værneting

Eventuelle uenigheder eller tvister i forbindelse mellem odeno og dig afgøres ved dansk lov ved byretten i København.

Prøv det gratis nu!

Indhent tilbud